Corredera Model Cor-Vision

Sistema de corredissa amb Trencament de Pont Tèrmic de disseny avantguardista que permet la màxima lluminositat amb la mínima secció vista d'alumini. Elegància de disseny que busca cobrir grans obertures de llum amb fraccions de marc mínimes, d'entre el 9-14% de superfície de perfil sobre el total. Presenta seccions vistes de nus central de només 20 mm, de nus lateral de 77 mm. i de nusos inferior/superior de 57 mm. Possibilitat d'embotir els marcs inferiors, superiors i laterals. Possibilitat de trobades de fulles en cantonada a 90º sense trencallums.