Cor Galicia Alumini-Fusta

Cor Galicia Premium

Evolució de la sèrie *Cor Galícia *Premium, un sistema mixt alumini-fusta amb trencament de pont tèrmic, de 66,4 mm. de profunditat de marc, que manté la utilització d'un *herraje estàndard amb possibilitat de triple regulació i fixació frontal.

Amb una estètica similar i millorades prestacions tèrmiques i acústiques que la versió anterior d'aquest sistema, es tracta d'un finestral més econòmic que facilita la seva fabricació, simplificant aquesta fase i reduint els temps necessaris d'elaboració en un 15-20%.

Està format per perfils exteriors d'alumini ensamblats amb varetes de poliamida de 14.6 i 16 mm que configuren una zona de Trencament de Pont Tèrmic que millora notablement el seu aïllament tèrmic, arribant a aconseguir valors de transmitància mínims d'1,1 (W/m²K)

La unió dels bastidors exteriors d'alumini i de les motllures interiors de fusta es realitza de dues maneres: mitjançant fixació independent amb *presilles (permet la substitució de les motllures i la possibilitat de tractaments d'acabat de la fusta diferenciats dels subministrats habitualment) i mitjançant assemblat de junta de *EPDM. En tots dos casos, aquest conjunt assegura la perfecta absorció de les diferents dilatacions d'aquests materials.