Cor-70 Industrial

Sistema de finestra amb frontisses que neix amb l'objectiu de satisfer les necessitats d'un determinat segment del mercat d'una fusteria econòmica, senzilla i versàtil d'altes prestacions. Amb 70 mm. de profunditat de marc i ferrratge de Canal Europeu, aquesta innovació del Departament de R+D+I posseeix uns valors de transmitància de buit mínims des de 0.8 W/m²K per adaptar-se a les diferents severitats climàtiques i exigències en matèria d'eficiència energètica. La seva simplicitat en el muntatge i la menor necessitat de mà d'obra, permet una fabricació més industrialitzada amb el consegüent estalvi final de temps i cost. Posseeix una estètica recta en fulla i llistó Una capacitat de envidrament de fins a 55 mm, que possibilita la utilització de vidres energèticament eficients i composicions amb grans espessors, confereix a aquest sistema unes excel·lents prestacions acústiques i tèrmiques. Presenta la possibilitat d'incorporar ferratge amb frontisses ocultes i ferratge de seguretat Evo *Security.

 Veure video de una finestra cor70 equipada amb vidre de seguretat i ferratge EVo Security