Cofre amb Braços (model Ares)

Té la particularitat que la lona queda oculta a cofre obert perquè queda tapada per mitjà d'un perfil frontal. En cas de motorització, podrem realitzar l'extracció del motor sense desmuntar el tendal. Permet la regulació de l'altura de colzes per millorar el tancament del cofre, amb una inclinació de lona des de 3º fins a 76 º.

Característiques Tècniques

Amplària 5,00 m

Sortida 2,25 m

Classe 3

segons norma EN 13659:2004+A1:2008 (per a mesures inferiors consultar classe de vent)